SENIOR CORE COMMITTEE

IMG_20200731_125508 (1)_edited.jpg

KAJAL UBAID

+91 7204067260

WhatsApp Image 2021-12-13 at 22.33_edited.jpg

MANJUSHA BAKAL

+91 8861402951

pic (1)_edited.jpg

MEENAL PALTANI

+91 7017097036

IMG_20190108_153924.jpg

RHYTHM KAUSHAL

+91 7082558698

WhatsApp Image 2021-12-14 at 00.34_edited.jpg

SAKSHI KHANDELWAL

+91 9893264734

WhatsApp Image 2021-12-13 at 23_edited.jpg

SAURABH MALIK

+91 9560388626

Screenshot_2021-11-21-20-18-09-68_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817_edited.jpg

VARUN SHARMA

+91 8209753582

 

THE MECCANS

TOP (Left to right)
Sakshi Khandelwal, Meenal Paltani, Rhythm Kaushal, Kajal Ubaid, Manjusha Bakal

BOTTOM (Left to Right)
Saurabh Malik, Varun Sharma,

Ayush Pathak

275771547_4199873743448332_2799849290340630540_n (1).jpg